Yhdenvertaisuus ja häirintä

(In English below)

Emme hyväksy toiminnassamme häiritsevää toimintaa tai kiusaamista. NääsPeksin toimintaan ovat tervetulleita kaikki, ja ikävät tilanteet halutaan ratkaista siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa turvallisessa ja mukavassa ympäristössä. NääsPeksin toiminnassa sitoudumme noudattamaan Speksihengen ohjesääntöä.

Oletko kokenut tai nähnyt NääsPeksin toiminnassa yhdenvertaisuutta rikkovaa, huonosti saavutettavaa tai häiritsevää toimintaa tai kiusaamista? NääsPeksillä toimii yhdenvertaisuushenkilö (yv-henkilö), joka pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet ja edistää yhdistyksen yhdenvertaisuutta. Voit jättää palautteen yv-henkilölle tämän lomakkeen kautta.

Lisää tietoa siitä, mikä on häiritsevää toimintaa ja TREYn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät TREYn nettisivuilta.

//

We do not condone or accept any form of inappropriate behavior, harassment or bullying. Everyone is welcome to join NääsPeksi’s activities, and we want to solve all unpleasant situations in a way that let’s everyone participate freely in a safe and comfortable environment. In the unions events we are following Speksihengen ohjesääntö (equality instruction, coming soon in English).

Have you experienced harassment, bullying, inequal behavior or treatment, or poor accessibility in NääsPeksi’s events or acitivities? Through this form, you can leave anonymous feedback. The feedback will be dealt with by NääsPeksi’s appointed Equality Supervisor.

More information on what is considered inappropriate behavior, and TREY’s harassment contact persons’ information can be found on TREY’s website.

NääsPeksi