NääsPeksi 2009 – Tekijät


Ohjaaja

Ohjaaja

Tommi Tuominen

Kakkosohjaaja

Kakkosohjaaja

Katri Häti

Tuottajat

Tuottajat

Mika Kemppi
Helmi Mälkönen
Aleksi Rinta-Kauppila
Antti-Matti Vainio

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja

Miia Puranen

Käsikirjoitus

Käsikirjoitus

Vesa Ahola

Antero Saari
Heikki Kauppinen
Ilmari Larivuo
Juha Karvanen
Juha Suvanto
Katri Häti
Mika Kemppi
Milla-Riina Viljanen
Ossi Sandberg
Samuel Teini
Sanja Pöyry
Teppo Kekäläinen
Tero Liimatainen
Tero Vepsäläinen
Tommi Henttinen
Tommi Tuominen
Venla Voutilainen

Rooleissa

Rooleissa

Batman – Mikko Töyssy
Jokeri – Ville Pohja
Pingviini – Mika Kemppi
Kissanainen – Leena Jarkko
Robin – Merja Ryöppy
Bruce Wayne – Tero Vepsäläinen
Harley Quinn – Anna Hakula
Poliisipäällikkö Gordon – Teppo Kekäläinen
Poliisi Tötterström – Janne Eskola
Poliisi Nönnönnöö – Marju Kanerva
Överi-Seppo – Saku Pihlajaniemi
O’Bama, Voice-over – Tero Liimatainen
Alfred, tarjoilija, erotuomari – Antti-Matti Vainio
Aivokuollut 1, köyhä 1 – Sanja Pöyry
Aivokuollut 2, köyhä 2 – Jenna Tervakoski
Juhlavieraat, maailman johtajat – tanssijat ja roudarit

Holy Shark Repellent Orchestra

Holy Shark Repellent Orchestra

Pertti Husu (maestro) – koskettimet
Jari Latva-Teikari (maestron apu) – taustalaulu & perkussiot
Tuomas Kiiski – kitara
Joel Tirkkonen – 2.koskettimet
Esa Veteli – basso
Jouni Hyötylä – rummut
Marjo Riihimäki – taustalaulu & klarinetti
Maiju Virtanen – taustalaulu & tenorifoni
Venla Voutilainen – alttofoni
Harri Hannula – trumpetti
Jussi Toivonen – trumpetti

Sovitukset

Sovitukset

Jussi Toivonen
Maiju Virtanen
Marjo Riihimäki
Stina Lehtimäki

Lauluopetus

Lauluopetus

Marjo Riihimäki

Sanoitukset

Sanoitukset

Tero Vepsäläinen

Aino Mehtola
Aleksi Rinta-Kauppila
Henriikka Rinne
Juha Karvanen
Juha Suvanto
Juha Tiihonen
Jukka Saarikorpi
Kaisu Palomäki
Kalevi Kepponen
Maija Arponen
Maija Kumpulainen
Maija Mikkola
Mika Kemppi
Niina Nöjd
Stina Lehtimäki
Tiina Alaviitala
Tommi Henttinen
Vesa Ahola
Ville Limnell

Tanssijat

Tanssijat

Miia Puranen

Anna-Riina Korhonen
Annastiina Kangas
Anni Anttonen
Henriikka Rinne
Laura Niemi
Mikko Tamminen
Sanna Myllymäki

Sanja Pöyry, Tommi Henttinen – valokepit

Pääkoreografi

Pääkoreografi

Satu Luoma

Koreografit

Koreografit

Aino Mehtola
Anne-Maria Rantala
Anni Anttonen
Henriikka Rinne
Katriina Kymäläinen
Leena Jarkko
Marju Kanerva
Miia Puranen
Oona Lahtinen
Paula Mantere
Tero Liimatainen

Lavastus

Lavastus

Kari ”Alfa-Sykkyrä” Jalava

Antti J. Virtanen
Antti Pajunen
Atro Happonen
Elli Kyyrönen
Emilia Myllys
Joel Hakulinen
Joonas Heloterä
Juha Pajula
Juha Suvanto
Juha Tiihonen
Jussi Punamäki
Maija Hietanen
Maija Kumpulainen
Maiju Piirainen
Miia Järvinen
Milla-Riina Viljanen
Niko Koski
Pasi Laine
Sanja Pöyry
Santtu Karppinen
Satu-Maria Hellstén
Teemu Vallinaho
Tiina Alaviitala
Vesa Pursiheimo
Ville Limnell
Visa Helmijoki

Näyttämömestari

Näyttämömestari

Teemu ”Tango-Antero 5” Vallinaho

Puvustus

Puvustus

Saara Rajala

Elli Ojaniemi
Hanna-Riikka Vuorinen
Henriikka Yliannala
Jenni Rajanen
Mari Korkeamäki
Matilda Laitila
Niina Nöjd
Terhi Alaviitala
Tiina Alaviitala
Tiina Niemi
Veera Vanhala

Taikatiimi

Taikatiimi

Sanna Eklund
Jenna Tervakoski

Aino Mehtola
Anna-Kaisa Vuorinen
Emilia Myllys
Hilla Kääriäinen
Kaisu Palomäki
Laura Vornanen
Maija Mikkola
Maria Seppälä
Milla-Riina Viljanen
Pirita Härkisaari
Sanja Pöyry
Satu Luoma

Tarpeisto

Tarpeisto

Tommi Henttinen

Antti Pajunen
Hanna Niemelä
Harri Pakkala
Janne Eskola
Janne Järvinen
Joel Hakulinen
Johanna Timonen
Joonas Heloterä
Juha Pajula
Kaisu Palomäki
Kristiina Sippola
Lauri Kuusela
Maija Hietanen
Maija Kumpulainen
Miia Järvinen
Milla Rusanen
Nese Ceren
Ossi Sandberg
Rauno Sahimaa
Terhi Alaviitala
Tiina Alaviitala
Venla Voutilainen
Vesa Laakkonen
Vesa Pursiheimo
Ville Limnell

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu

Satu-Maria ”Matlock” Hellstén

AD

AD

Tuomo Turunen

Aleksi Rinta-Kauppila
Elli Ojaniemi

WWW

WWW

Satu-Maria Hellstén

Laura Niemi
Teppo Kekäläinen

Taltiointi

Taltiointi

Tuomo Turunen

Aleksi Rinta-Kauppila
Janne Järvinen
Jussi Punamäki
Lauri Kuusela
Niko Koski
Rauno Sahimaa
Hannu Vuolasaho

Saliääni

Saliääni

Jussi Pohjanniemi

Stina Lehtimäki

Valot

Valot

Mikko Kohonen

Markkinointi ja mainosmyynti

Markkinointi ja mainosmyynti

Teppo Kekäläinen

Aleksi Rinta-Kauppila
Janne Mikkola
Jukka Saarikorpi
Niina Nöjd

Pelastava enkeli

Pelastava enkeli

Anita Marjasalo

Kiertueklemetit

Kiertueklemetit

Oulu – Erno Klemetti
Helsinki – Tuuli Klemetti
Lappeenranta – Sampo ”Klemetti” Saarenpää

Bussikuski

Bussikuski

Länsilinjat Oy:n kuljettajat

Erityiskiitokset

Erityiskiitokset

Pilvi Pursiheimo
Jyri Siimes
Jaakko Koskenkorva
Marek Miettinen
OTY
LTKY
TTYY
Teekkarispeksi
Protopaja
Paula Nykänen
Tuula Pessa, Tullikamari
NääsPeksin hallitus
TTY Tilapalvelu
Naked Eye Photography
Riemurinne
Päivi Lumme
AP

NääsPeksi