NääsPeksi 2016: Naamat Taulussa

Renessanssin siemen itää 1400-luvun Firenzessä. Taiteilijat kamppailevat omien edistyksellisten ajatustensa ja konservatiivisen kirkon ristipaineessa.

Kardinaali Agusta Vespasianus on tilannut muotokuvan suurelta taiteilijalta da Linssilta. Yleisnero on kuitenkin kiinnostunut astronomiasta ja hänen mesenaattinsa on valmis tekemään lähes mitä tahansa valistuksen eteen. Onneksi nuori rakkaus vie huomion räjähdysalttiilta tilanteelta, kun da Linssin oppipoika Fiat kohtaa lapsuudenihastuksensa.

Murtuuko da Linssi kirkon paineen alla? Miten Fiat ratkaisee ystävänsä kanssa naisongelmansa? Suuria tunteita, maailmaa mullistavia ideoita, inkvisition välttelyä… ja nilkkoja. Suurten vaikuttajien maineet ovat hulvattomasti vaakalaudalla tämän vuoden NääsPeksissä: Naamat Taulussa.

Esitykset ja lipunmyynti

NääsPeksin ensi-ilta palaa vuonna 2016 Tampere-taloon! Naamat Taulussa -raina herätetään henkiin Pienen salin näyttämöllä ennätysison esiintyjäkaartin voimin: ensi-illassa lavalla NääsPeksin tekijöiden joukoissa esiintyy upea Teekkarikuoro! Tampereen muut neljä esitystä ovat tuttuun tapaan Tullikamarin Pakkahuoneella, joista esityskauden päättävässä esityksessä 1. joulukuuta Teekkarikuoro nähdään toistamiseen; tämä tilaisuus on tarjolla siis vain kahdesti! Produktio matkaa tänä vuonna Aleksanterin teatteriin Helsinkiin, Sigyn -saliin Turkuun sekä historiassaan ensimmäistä kertaa Poriin, jossa ensiesiintyminen nähdään Tiedepuiston Pripoli -salissa. Kaikkien esitysten kesto on noin kolme tuntia sisältäen väliajan.

Liput Tampereen, Turun ja Porin esityksiin voit ostaa NääsPeksin lippukaupasta. Lippujen hinnat ovat 18€, ja opiskelijoille 15€. Ovet avataan puoli tuntia ennen esityksen alkua, varauduthan esittämään QR-koodillisen pääsylippusi joko puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Narikka on maksuton kaikissa muissa paitsi Turun esityksessä (2€). Teknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa ota yhteys lipunmyyntiin osoitteessa liput@naaspeksi.fi.

Liput NääsPeksin Helsingin esitykseen myy Teekkarispeksi osoitteessa speksi.fi/kauppa. Helsingin esityksen lipunmyyntiä koskevat ryhmälippu- ja muut tiedustelut voit osoittaa osoitteeseen liput@teekkarispeksi.fi.

Valitse itsellesi sopivin mahdollinen ilta ja osta lippusi ennen kuin ne loppuvat!

Ryhmälipputilaukset

Järjestätkö ainejärjestön kulttuuritoimintaa tai firman pikkujouluja? Vai onko sinulla yksinkertaisesti tosi paljon kavereita? Jos ostat lippuja yli 180 eurolla (esim. 10 peruslippua) Tampereen, Turun tai Porin esityksiin, saat 10% alennuksen kupongilla speksi2016-alennus. Lisätiedustelut ryhmälippualennuksista osoitteeseen liput@naaspeksi.fi.

Helsingin esityksen ryhmälipputiedustelut osoitteeseen liput@teekkarispeksi.fi.

Käsiohjelma

Sähköinen käsiohjelma löytyy täältä.

Mikä speksi?

Speksi on interaktiivisen opiskelijateatterin muoto, jolle ovat tyypillistä runsaat musiikki- ja tanssinumerot sekä ajankohtaisiin asioihin ja tunnettuihin tarinoihin pohjautuva opiskelijahuumori. Ihan tavallisesta parodiasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä speksistä speksin tekee ”Omstart!”: yleisö voi koska tahansa keskeyttää show’n ja pyytää näyttelijöitä esittämään edelliset repliikit uudelleen ja ehkä uudella tavalla. Nokkelien lisämääreiden, kuten ”takaperin” tai ”pori murteel” liittäminen osaksi ”Omstart!”-huutoa lisää hauskuutta pakottamalla näyttelijän ja usein myös lavan taustajoukot improvisoimaan jotain ennenkuulumatonta. Lopputuloksena on spektaakkelinomainen huumoripaketti, jossa jokainen esitys on ainutlaatuinen.

Vuonna 1999 perustettu NääsPeksi tuo lavalle jo 19. näytelmänsä. Nykyään vuosittain yli 150 harrastajaa työllistävä produktio on Suomen suurin ja poikkitieteellisin speksi, johon mahtuu Tampereen teekkareiden, arkkareiden ja henkisesti opiskelijoiksi lukeutuvien tekijöiden lisäksi opiskelijoita Tampereen Yliopistolta, Lääkiksestä ja Tampereen Ammattikorkeakoulusta.

Tekijät

Tuottajat
Hakola Anni
Lehtinen Mikko
Niskanen Aku
Sangi Pekko
Tuottajien varjo
Laine Santtu
Ohjaaja
Häti Katri
Bändi – Toscanan Munkkien ja Nunnien Tanssiorkesteri
Gaubusseau Henna
Kuronen Jaakko
Diment Alex
Hansen-Haug Heidi
Komulainen Sara
Leinonen Lauri
Leinonen Petro
Leinonen Touko
Sihvo Jussi
Tapiainen Pertti
Toikka Leo
Väätäinen Tuomas
Käsikirjoitus
Kallio Sanna
Saijets Hans
Alasuutari Aapo
Häti Katri
Hakola Anni
Liikka Max
Mäkelä Severi
Niskanen Aku
Nortunen Hari
Patrakka Jani
Peltohaka Pinja
Ranta Niko
Säätelä Annukka
Tuokkola Jarno
Koreografia
Salo Lisa
Hakala Anni
Hanhijoki Petra
Isosalo Hanna
Jarkko Leena
Jokinen Tapio
Kainulainen Vilma
Koivuniemi Meiju
Laitinen Tanja
Mäkinen Reetta
Pajunen Emilia
Silventoinen Emmi
Sipilä Malla
Smolander Meri
Laulunopettaja
Happonen Timo
Lavastus
Hyvönen Reima
Airasmaa Jaakko
Alanko Ari
Anto Sauli
Eloranta Olli
Heikkinen Jussi
Hongisto Taneli
Jokelainen Juho
Jokinen Roosa Maria
Jokinen Tapio
Kujala Matti
Lehtinen Mikko
Mikkonen Riikka
Niskanen Aku
Nousiainen Ville
Pärssinen Miika
Paavilainen Jari
Pirttikoski Kasperi
Raschke Ariane
Suoranta Jenna
Väisänen Janne
Vesamäki Sami
Ylinen Maija
Lipunmyynti
Nortunen Hari
Alanko Ari
Anto Sauli
Jokinen Roosa Maria
Koskimies Aino
Laine Santtu
Patrakka Jani
Mainosmyynti
Tiihonen Juha
Niskanen Aku
Nieminen Tuomo
Saijets Hans
Sangi Pekko
Markkinointi
Kouri Helky
Hämäläinen Sara
Kaipia Laura
Keinänen Elina
Mäkinen Reetta
Niskanen Aku
Patrakka Jani
Pihlajasalo Kari
Tiitola Mikko
Näyttelijät
Arponen Jenni
Juolahti Emmi
Kuisma Anna
Lindqvist Annukka
Qvick Pyry
Rauma Juuso
Sippola Kristiina
Puvustus
Turunen Meri
Pyykönen Inka-Tuuli
Aitalaakso Anniina
Haapala Suvi
Hansen-Haug Heidi
Harju Suvi
Hyttinen Pipsa
Jarkko Leena
Kivioja Henna
Koskimies Aino
Nguyen Elina
Pöysti Kristiina
Ruusala Annu
Salo Lisa
Suksi Meri
Vuorinen Anna-Maria
Ruokatiimi
Mäntysaari Juho
Alanko Ari
Jokelainen Juho
Jokinen Roosa Maria
Juntunen Ossi
Niskanen Aku
Ojaniittu Liisa
Pihlajasalo Kari
Taini Vili
Ylinen Maija
Sanoitus
Alasuutari Aapo
Grönlund Sanna
Jaakkola Tytti
Kallio Sanna
Kangaspeska Lina
Kankkunen Tuomas
Koskimies Aino
Niemi Laura
Patrakka Jani
Peltohaka Pinja
Saijets Hans
Sangi Pekko
Tiitola Mikko
Tolvanen Kaisa
Tuokkola Jarno
Sovitus
Gaubusseau Henna
Kuronen Jaakko
Diment Alex
Happonen Timo
Kangaspeska Lina
Leinonen Lauri
Leinonen Touko
Ritvanen Olli
Tirkkonen Joel
Taikatiimi
Immonen Juuli
Tapio Sanna-Maria
Aitalaakso Anniina
Järvinen Kaisa
Jaakkola Tytti
Kaipia Laura
Kettunen Annina
Koivunen Mira
Kokko Laura
Kovru Natalia
Kurri Heidi
Mathews Sonia
Parikainen Emma
Raschke Ariane
Rita Päivi
Ruutiainen Iina
Sipilä Enni
Snellman Eeva-Kaisa
Suksi Meri
Suoranta Jenna
Tolvanen Kaisa
Tuoresjärvi Annika
Uusipaasto Tytti
Väänänen Milla
Taltiointi
Pulkkinen Joonas
Airasmaa Jaakko
Asikainen Sanna-Liisa
Eilo Aleksi
Eloranta Henri
Hakala Atte
Hongisto Taneli
Kiviluoma Mika
Kuitunen Mika
Lamminen Sami
Niittymäki Lauri
Nousiainen Ville
Paavilainen Jari
Patrakka Jani
Tuokkola Jarno
Vuolasaho Hannu
Tanssi
Koivuniemi Meiju
Hanhijoki Petra
Hietala Anniina
Jokinen Tapio
Kainulainen Vilma
Laitinen Tanja
Mehtola Aino
Pajunen Emilia
Salo Lisa
Silventoinen Emmi
Tarpeisto
Pitkäjärvi Lauri
Alanko Ari
Alanko Kaarlo
Halonen Eero
Jokelainen Juho
Juntunen Ossi
Kujala Matti
Kuusisto Lauri
Lakaniemi Esa
Lastunen Kimmo
Mäkelä Severi
Niskanen Aku
Paavilainen Jari
Rita Päivi
Seinä Heta
Vastapuu Juho
Tekniikka
Rinta-Filppula Jaakko
Kuitunen Mika
Etelätalo Olli
Kohonen Mikko
Lahti Joonas
Laine Markus
Salminen Janne
Velhot
Airasmaa Jaakko
Nousiainen Ville
Visualismi
Broman Jasmin
Parviainen Eve
Asikainen Sanna-Liisa
Hyttinen Pipsa
Immonen Juuli
Kallio Sanna
Kitinoja Jesse
Mikkonen Riikka
Niemi Aapo
Niittymäki Lauri
Pirttilahti Noora
Vuorinen Anna-Maria
WWW
Jaakko Rinta-Filppula
Äänenkäytön opettaja
Suurpalo Marja
dickbuttsinetti

Yhteistyössä

NääsPeksi